Congres Mineral Valley Twente

22 februari, van 12:00 tot 17:00 | Reggehof, de Höfte 5, Goor

Voor genodigden

Programma congres
Wij hebben voor u een spraakmakend programma samengesteld; inspirerend en met praktische tips en concrete verbeterslagen. Tijdens het plenaire deel van het congres gaat de dagvoorzitter in gesprek met verschillende vooraanstaande sprekers die u meer vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van slim en duurzaam produceren, een gezonde bodem en een circulaire voedselproductieketen. Na de pauze kunt u deelnemen aan een (combi)workshop of een inspiratiesessie die we samen met enkele partners van ons organiseren. Deze sessies helpen u om concrete stappen te zetten, op bedrijfsniveau of regionaal niveau. Vanaf 12 februari kunt u zich inschrijven voor één van deze sessies op www.mineralvalley.nl/congres. U ontvangt te zijner tijd nog bericht van ons.