Info-avond voormalige vliegbasis Twenthe

7 februari, van 19:00 tot 21:00 | Hotel restaurant Savenije, Dorpsstraat 149, Lonneker

Voor belangstellenden.

In ‘de achtertuin van Twente’ ligt de voormalige vliegbasis Twenthe. Een gebied met heel
veel ruimte, historische gebouwen, een start- en landingsbaan en een groene omgeving:
totaal 420 hectare. Het gebied biedt volop kansen voor werkgelegenheid, natuur en recreatie.
Om die kansen te kunnen benutten, zijn regels voor het gebruik van het gebied nodig.
Die zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen en een wijziging van de welstandsnota.

Iedereen heeft in 2016 op de ontwerpbestemmingsplannen kunnen reageren. Op basis van
de reacties en nader onderzoek is het plan op onderdelen aangepast. Voor een toelichting op
de aangepaste plannen kunt u op 7 februari 2018 tussen 19.00 tot 21.00 uur op elk tijdstip
binnenlopen bij Hotel Restaurant Savenije (Dorpsstraat 149 in Lonneker).

Besluitvorming:
De plannen worden op 6 februari behandeld in de colleges van Enschede en Dinkelland. Bij een
positief besluit bieden de colleges de plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Informatie
over de data waarop de gemeenteraden de stukken bespreken vindt u op www.enschede.nl en
voor Dinkelland op www.bestuursweb.nl