De belangrijke rol van de lokale politiek bij behoud van coulissenlandschap.

Door Karin Mulders op 20 maart 2018

Een verslag van Karin Mulders:

De kaalslag in de natuur is een zorg. Zaterdag 17 maart ben ik mee geweest op een schouw in het veld. Samen met Provincie Overijssel, Gemeente Dinkelland , LTO, en werkgroep Behoud Twents Landschap.Dit soort gemeenschappelijke bijeenkomsten over dit kwetsbare onderwerp zijn heel belangrijk omdat er zoveel wederzijdse belangen spelen en dit dus behoorlijk schuurt. PvdA Dinkelland strijdt al langer tegen de kaalslag op het platteland, het verdwijnen van de weidevogels, de fijnstof in de lucht en de emissies die neerdalen in de natuur. Binnen alle stakeholders is samenwerken onontbeerlijk, dat bleek afgelopen zaterdag ook wel, toen we de zorgen van LTO aanhoorden net zoals de bevindingen van de werkgroep Behoud Twents Landschap. Eigenlijk staat iedereen met een stukje onmacht omdat het aan de ‘andere partij’ is om het ontbrekende stukje in te vullen. Dat betekent dat je elkaar echt nodig hebt om ons mooie coulissenlandschap en de weidevogels te redden van de ondergang. Daarom is een goed vertegenwoordigde PvdA fractie in de gemeenteraad van Dinkelland van groot belang. Help ons in onze strijd. Stem 21 maart 2018 Rood voor het behoud van ons Groen. 

Stille kaalslag op het platteland gaande

Karin Mulders

Karin Mulders

Graag stel ik mij aan u voor, ik ben Karin Mulders, moeder van drie volwassen kinderen en omi van 2 heerlijke kleinkinderen. Geboren en getogen Denekampse. Ik maak vanaf april 2012 deel uit van PvdA Dinkelland, eerst als steunfractielid en sinds december 2012 als raadscommissielid. Ik werk als editor en schrijver van artikelen voor een

Meer over Karin Mulders