Realisatie Dusinksweg

Door Cel Severijn op 31 januari 2018

Afgelopen raadsvergadering (30-01-2018) werd dan eindelijk het bestemmingsplan Dusinksweg aangenomen en kan er begonnen worden met de realisatie van de Dusinksweg. PvdA Dinkelland is uitermate blij dat dit plan, destijds geïnitieerd door de toenmalige PvdA wethouder (reeds tussen 2006 en 2010) nu eindelijk ook door de overige partijen omarmd worden. Lees verder wat Cel Severijn hier tijdens de raadsvergadering over vertelde.

Voorzitter,

De afgelopen weken wordt steeds duidelijker merkbaar dat de verkiezingen in aantocht zijn. Daar is op zich niets mis mee. Als onze gemeente maar adequaat bestuurd wordt.

In het vragenhalfuur werd daar ook al over gesproken.

Maar bij dit agendapunt – het bestemmingsplan Dusinksweg – moet mij toch wel even iets van het hart. Want ik zie nu partijen die zich nadrukkelijk op de borst kloppen over hoe geweldig ze dit plan – met een vrij liggend fietspad – tot stand hebben gebracht. Hier is een correctie op z’n plaats.

Het eerste plan om tot een nieuwe Dusinksweg te komen maakte deel uit van het Masterplan Ootmarsum. Dit plan is onder de bezielende leiding van de toenmalige PvdA-wethouder tot stand gebracht. Voorzitter, het RaadsInformatieSysteem (RIS) gaat niet ver genoeg terug om te de exacte datum te kunnen vinden van het besluit om de Dusinksweg als majeur project in de meerjarenbegroting op te nemen. Maar het is in het begin van de periode 2006-2010 gebeurd.

Het oorspronkelijke plan ging ook nog uit van een aansluiting op de Denekamperstraat met een rotonde. Vanaf die rotonde zou ook een aansluiting naar de Mors worden gecreëerd, zo was de bedoeling. Een veilige en snelle ontsluiting.

26 april 2011 wordt in de raad besloten om de herprofilering van de Dusinksweg – zoals het project dan heet – in twee fases uit te voeren. Het bestemmingsplan voor de eerste fase – de fase die al is uitgevoerd – wordt overigens pas op 16 april 2013 vastgesteld. De uitvoering vindt n 2014 plaats.

Op 11 november 2014 brengt de PvdA een motie in bij de begrotingsbehandeling, waarin aan het college wordt gevraagd om in het eerste kwartaal van 2015 een voorstel aan de raad voor te leggen, voor de ontwikkeling van de Dusinksweg 2e fase, met vrij liggend fietspad. Daarbij wordt voorgesteld om te bezien of de huidige Dusinksweg kan worden gebruikt als fiets- en wandelpad. Precies wat nu voorligt.

Maar: CDA, LD en VVD stemmen tegen dit voorstel!. D’66 en PvdA voor.

Op 3 november 2015 (dus een jaar later) wordt door het college voorgesteld om fase II met een vrij liggend fietspad te realiseren. En dit voorstel wordt unaniem aangenomen!! Merkwaardig stemgedrag, voorstellen van de oppositie worden standaard naar de prullenbak verwezen.

Kortom,

Er is een aantal partijen in deze raad dat het proces van tot stand komen van een veilige Dusinksweg stevig heeft vertraagd. Ten koste van de veiligheid van onze inwoners! Diezelfde partijen slaan zich nu – meer of minder – op de borst dat het project toch van start gaat. Dat is op z’n minst wrang.

Ik roep de overige partijen op om in de toekomst voorstellen op hun inhoudelijke waarde te beoordelen. We nemen immers beslissingen in het belang van onze inwoners. Daar past bij dat je elkaars goed bedoelingen herkent, en als dat uitkomt een andere partij ook iets gunt.

De PvdA heeft dat de afgelopen jaren altijd zo goed mogelijk gedaan, en dat zullen we ook blijven doen.

Uiteraard stemt de PvdA voor het voorliggende voorstel.

Cel Severijn

Cel Severijn

Cel Severijn

Mijn naam is Cel Severijn, in 1957 in Denekamp geboren. Na het Carmel (atheneum) heb ik ons dorp verlaten voor een studie Bouwkunde aan de TU Delft. Om pas dertig jaar later, weer terug te keren. In de tussentijd heb ik gewerkt bij diverse adviesbureaus, bij het ministerie VROM in Den Haag, de Inspectie Volkshuisvesting

Meer over Cel Severijn