Rondweg Weerselo: PvdA Dinkelland gaat voor optie 3

14 maart 2018

De rondweg van Weerselo blijft de gemoederen bezighouden. En terecht. Het aanleggen van een rondweg zal een blijvende en een drastische verandering voor Weerselo als kern en voor het omliggende gebied betekenen. Reeds in  2004 legde de provincie Overijssel het ontwerpplan “Door of om Weerselo” ter visie en in 2007 zijn de hoofdlijnen door de provincie vastgesteld. Door allerlei omstandigheden is er nog steeds geen start gemaakt met de rondweg.

Om tegemoet te komen aan ALLE inwoners van Weerselo kiest de PvdA Dinkelland voor optie 3: namelijk een verdiepte aanleg van de Bisschopstraat. De weg wordt gedeeltelijk overdekt. Daarmee worden de leefbaarheid en veiligheid van Weerselo sterk verbeterd, terwijl de bereikbaarheid van het dorp intact blijft.

Het idee van een tunnel kwam (oorspronkelijk als grap) uit de bevolking zelf. Maar tijdens een brainstorm in de  fractie over de rondweg kwamen al snel de voor de hand liggende voordelen in beeld: de kern van Weerselo wordt voor een belangrijk deel autoluw, doorgaand verkeer pakt de verdiepte Bisschopstraat. De omliggende gebieden worden niet ontsierd door extra asfalt van een rondweg.
Is het haalbaar? Ja, er zijn meer voorbeelden in Nederland te vinden van geslaagde projecten met verdiepte aanleg met ‘deksels’. Een voorbeeld is de N18 bij Haaksbergen.

Zowel financieel als technisch is het een reële optie die tegemoet komt aan alle wensen van de inwoners van Weerselo.

We vinden dat we het aan de bewoners van Weerselo verplicht zijn om deze mogelijkheid te onderzoeken.

Daarom: rondweg Weerselo: PvdA Dinkelland gaat voor optie 3!