Samen14 gaat in zee met dubieuze zorgbureaus

Door Jenneke Koehorst op 31 oktober 2018

Reeds in juli 2018 vroeg de PvdA Dinkelland samen met andere PvdA fracties in Overijssel om actie te ondernemen tegen zorgbureaus die zich bezig hielden met dubieuze praktijken. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeentes Almelo en Hof van Twente de contracten met deze zorgbureaus niet verlengd of opgezegd. Tot onze grote verbazing bleek vandaag door berichtgeveing van RTV Oost dat deze bureaus wel een contract hebben gekregen bij Samen14, waar ook de gemeente Dinkelland onder valt. Reden voor kritische vragen aan ons college:

Schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde

Dinkelland 31 oktober 2018

Onderwerp: Contracten Samen14 met dubieuze zorgbureaus.

Geacht college,

Op 5 juli 2018 heeft de PvdA Dinkelland reeds Artikel 35 vragen gesteld over dubieuze zorgbureaus. Destijds naar aanleiding van berichtgeving in Follow the Money over thuiszorgbureaus die exorbitant veel winst maken en er zelfs malafide praktijken op na houden. De ophef destijds heeft ertoe geleid dat de gemeente Almelo en Hof van Twente hebben besloten niet meer met deze bureau’s in zee te gaan. Tot onze grote verbazing lazen wij dat Samen14 ondanks deze ophef en ondanks het feit dat er een onderzoek door de sociale recherche tegen het bureau Victorie loopt, toch met deze bureau’s een contract heeft afgesloten. Deze zorgbureaus maken willens en wetens misbruik van een zeer kwetsbare groep. Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Wat is het standpunt van het college over het feit dat Samen14 contracten heeft afgesloten met dubieuze zorgbureaus? En waarvan 1 bureau zelfs onderzocht wordt door de sociale recherche?
  2. Met welke onderbouwing heeft Samen14 besloten toch in zee te gaan met deze dubieuze zorgbureaus terwijl de gemeentes Almelo en Hof van Twente besloten hebben dit niet te doen?
  3. Is het college het met ons eens dat contracten met dubieuze zorgbureaus (die misbruik maken van een zeer kwetsbare groep in onze samenleving) zeer ongewenst zijn, en dat daar dus snel een einde aan moet komen?
  4. Zo ja, welke stappen gaat het college binnen Samen14 nemen om zo snel mogelijk van deze ongewenste contracten af te komen?
  5. Zo nee, hoe onderbouwt en motiveert het college het afsluiten en behouden van deze contracten?

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA fractie,

Cel Severijn

Jenneke Koehorst

Jenneke Koehorst

Mijn naam is Jenneke Koehorst-Hamers. Ik ben geboren en getogen in Breklenkamp. Inmiddels woon ik alweer jaren met mijn gezin in Denekamp. Mijn man Ron en ik hebben drie kinderen: een dochter en twee zonen. Ik ben werkzaam bij Rijnbrink waar ik me met name bezig hou met projecten op het gebied van laaggeletterdheid. Daarnaast

Meer over Jenneke Koehorst