Waarom je met een groen hart, ROOD zou moeten stemmen in Dinkelland

21 februari 2018

De afgelopen jaren heeft de PvdA Dinkelland zich hard gemaakt voor het mooie Twentse landschap. En dat we daarin veel bereikt hebben doet ons goed. Met ons rode hart verliezen we het groen nooit uit het oog. Zo streden we de afgelopen 4 jaar voor de bescherming van vogels en andere dieren in het broedseizoen en tegen de kapverordening, tegen het kappen van houtwallen, tegen afvalwaterinjecties van de NAM en met succes tegen een megastal in Weerselo. Ook waarschuwen we voor gezondheidsrisico’s van geitenstallen. Voor een evenwichtige natuur, een bio divers landschap en dierenwelzijn strijden wij al jaren in Dinkelland, met resultaat!
Tijdens de raadsvergadering van 20 februari 2018 is op initiatief van de PvdA Dinkelland een gemeenschappelijk motie ingediend waarin de volledige raad de Nationale Bijenstrategie ondersteunt. De gemeente Dinkelland gaat zich actief inzetten om drie doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie te behalen, namelijk:

  • Het bevorderen van de biodiversiteit
  • Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
  • Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen.
    En de gemeente zal in 2023 aantoonbare resultaten presenteren aan de raad.

Daarom, stem ROOD met je groene hart!