Dienstverlening: het gaat om mensen!

Voor de lezer die het nog niet door had: het gaat voor de PvdA-Dinkelland om de mensen! Dat geldt voor het te voeren beleid en voor het verlenen van diensten door Noaberkracht. Wij hebben een onafhankelijk rekenkameronderzoek voorgesteld binnen Noaberkracht, omdat de afgelopen jaren flink wat signalen zijn ontvangen over de kwaliteit van de dienstverlening en over de manier waarop het eigen personeel wordt behandeld. En we zijn natuurlijk sowieso benieuwd of Noaberkracht de oorspronkelijke doelstellingen waarmaakt. Nadat de onafhankelijke rekenkamer is ingesteld zal dit onderzoek ons voorstel worden uitgevoerd!

De PvdA vindt dat de dienstverlening en de communicatie in ieder geval verbeterd moeten worden.

Voorbeeldacties:

  • alle kerntaken – zoals bijvoorbeeld Sociale Zaken – worden in de eigen gemeente geregeld. Inwoners krijgen daardoor geen brieven meer van een andere gemeente,
  • vragen van inwoners worden via zo kort mogelijke lijnen beantwoord en doorverwijzen wordt tot een minimum beperkt,
  • als een ambtenaar met specifieke kennis niet aanwezig is, dan is achtervang geregeld, zodat ook dan eventuele vragen beantwoord kunnen worden,
  • klantvriendelijkheid wordt getraind (ook “lastige” mensen moeten serieus worden genomen)

De gemeente in relatie tot vrijwilligers in stichtingen en verenigingen

De PvdA-Dinkelland vindt dat we de vrijwillige inzet van medeburgers voor sport, educatie, musea, opbouwwerk en zorg als gemeenschap moeten koesteren. Daarbij past het niet dat de gemeente op de stoel gaat zitten van de bestuurders en vrijwilligers van deze stichtingen en verenigingen.

Voorbeeldacties:

  • de gemeente ontwikkelt een brede visie op de rol die maatschappelijke partners spelen,
  • maakt transparante afspraken voor een lange periode,
  • en toont zich een betrouwbare partner.