Dinkelland energieneutraal

Jij en ik en onze kinderen en kleinkinderen, we worden allemaal geconfronteerd met klimaatverandering. En doen we niets, dan zijn de consequenties voor de kleinkinderen natuurlijk het grootst. Het kan en mag niet zo zijn dat we nog langer achteroverleunen en het gewoon maar laten gebeuren. Een nog beperkte groep van inwoners en bedrijven heeft al maatregelen genomen, en in de kern Noord-Deurningen is al echt een gezamenlijke ontwikkeling naar energieneutraliteit op gang. Maar er is veel meer nodig. Voor het klimaat, maar ook zeker voor de portemonnee van onze inwoners. Ons doel is om op zo kort mogelijke termijn tot een energieneutraal Dinkelland te komen, wij denken dat een termijn van 4-6 jaar haalbaar is.

De gemeente moet daarbij voorop lopen, door initiatiefnemers te ondersteunen en te faciliteren, door zelf creatief mogelijkheden te benutten, en door te zoeken naar mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.

Voorbeeldacties

  • de gemeentelijke gebouwen (en maatschappelijk vastgoed) worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen, en nieuwe accommodaties worden energieneutraal gerealiseerd.
  • de gemeente doet al mee aan de duurzaamheidslening via SVN; leningen aan inwoners om hun woning energiezuinig te maken. Er wordt nu hard op ingezet dat er meer gebruik van wordt gemaakt.
  • nieuw te bouwen woningen worden alleen nog energieneutraal gerealiseerd
  • de gemeente werkt samen met inwoners en bedrijven aan het realiseren van een energiebedrijf voor en door inwoners en bedrijven in Dinkelland (gemeente breed systeem van gedecentraliseerde energieopwekking).
  • elk (intern en extern) besluit van de gemeente wordt voorzien van een duurzaamheidsparagraaf.