Natuur, landbouw en toerisme: samen benutten van kansen!

Dinkelland is een gemeente met veel en bijzondere natuur. De PvdA is er trots op zoveel Natura2000 gebieden binnen haar grenzen te hebben. Voor het toerisme in onze gemeente is die natuur van groot belang. Daarnaast is het aantrekkelijke Dinkellandse landschap vooral een gevolg van goed landschapsbeheer door agrariƫrs. Toerisme en landbouw zijn belangrijke pijlers onder de lokale economie. Het is van belang om in onderlinge samenhang de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld te brengen. Doel is behoud en vergroten van de werkgelegenheid in de agrarische en toeristische sector.

Voorbeeldacties:

  • de gemeente ontwikkelt een nieuwe visie op toerisme in samenhang met landbouw samen en in interactie met alle belanghebbenden (landbouwers, natuurorganisaties, inwoners, VVV, recreatieondernemers, etc.). Na de visie stopt dit overleg niet:, er worden samen nieuwe concepten voor toerisme en landbouw ontwikkeld.
  • bij nieuwvestigingen van veehouderij worden dierenwelzijn en veiligheid zeker als toetsingspunten opgenomen. De PvdA is tegen nieuwe megastallen, en zeker in het buitengebied. Voor bestaande megastallen staat de veiligheid van de dieren voorop. De gemeente stelt zich flexibel op als dat voor het veiligheid (bijvoorbeeld brandgangen) en welzijn gewenst is.
  • elke basisschool helpt een dag bij het onderhoud van een Natura2000 gebied in de gemeente Dinkelland.