Steunfractie

Cees Donker

Cees Donker

Over Cees Donker

Mijn naam is Cees Donker. Sinds 1975 woonachtig in Denekamp. Gehuwd, 2 kinderen, die ooit bij ons opgroeiden, maar nu elders wonen. In mijn arbeidzame leven was ik een kleine 25 jaar werkzaam op de openbare Dr. M.L. Kingschool als leraar en schoolleider.

Sinds de oprichting van de PvdA in Denekamp in 1976 maatschappelijk betrokken bij onze samenleving in bestuur en Raad. De laatste jaren volg ik de politiek vanaf de zijlijn, bezoek regelmatig onze fractie om lekker nog even mee te kunnen doen.

Onze fractie werkt keihard en zorgt ervoor dat de PvdA zich nadrukkelijk presenteert in de Raad met een opbouwend kritisch geluid. Wij presenteren voor de komende raadsperiode een stel prima kandidaten. Ervaren en jong, mannen en vrouwen onder leiding van een goede lijsttrekker.

De PvdA is een sociaaldemocratische partij. Dat betekent dat wij vinden dat iedereen van gelijke waarde is en recht heeft op een fatsoenlijk bestaan. Een bestaan dat een volwaardig meedoen aan de samenleving mogelijk maakt. Als wij zien dat dat niet voor iedereen geldt dan maken wij daar werk van. Dat gebeurt naar onze mening te weinig in onze gemeente. Een actief gemeentebestuur is nodig in deze tijd. Hulp bieden aan die mensen die dat fatsoenlijke bestaan niet kunnen bereiken.

Kies voor verandering, maak onze gemeenschap beter en sterker en.laat vooral iedereen meeprofiteren.