Kandidaat Provinciale verkiezingen, raadscommissielid, fractielid

Sander Slots

Sander Slots

Over Sander Slots

Ik ben Sander Slots, en woonachtig in Deurningen. De reden voor mij om politiek actief te zijn is dat dit mij een mogelijkheid biedt om mijn ideeën en gedachten voor een betere samenleving te verwezenlijken. Veel technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau gaan niet aan Dinkelland voorbij. Ik wil dat de gemeente waar mogelijk de kansen benut en waar nodig regels en kaders stelt om te zorgen dat niemand achterblijft. Dinkelland moet een warme, welkome en veilige gemeente zijn voor alle inwoners, ongeacht afkomst, inkomen, opleidingsniveau, de mate van zelfredzaamheid en de manier waarop mensen hun leven het liefste inrichten. Bovendien vind ik het belangrijk dat Dinkelland een groene, duurzame gemeente wordt en blijft. Met zoveel landelijk gebied en unieke landschappen en natuurgebieden liggen hier voldoende economische kansen waar iedereen van kan profiteren.