In memoriam: Jan ter Schegget

13 december 2018

Gisteren bereikte ons het droevige bericht dat Jan ter Schegget op 11 december is overleden. Wij wensen zijn vrouw Erna, zijn kinderen en zijn verdere naaste familie en vrienden heel veel sterkte toe.

In memoriam

Jan is al op jonge leeftijd lid geworden van de PvdA. Met Joop den Uyl als voorbeeld wilde hij spreekbuis zijn voor alle mensen die hulp nodig hebben. Solidariteit was daarbij voor hem uitgangspunt. Jan vond het niet acceptabel dat mensen die willen werken geen kansen krijgen om aan werk te komen. Maar ook natuur en milieu waren voor Jan van groot belang, of zoals Jan dat zei: “Natuur en het milieu hebben geen eigen stem, geen eigen geluid” , “ Alles van waarde is weerloos.”

Jan was van 1995 tot 2007 lid van de Provinciale Staten voor de PvdA waarvan de laatste negen jaar fractievoorzitter. In 2008 werd hij wethouder in Dinkelland als vervanger van Evert Jan Krouwel die zich terugtrok als wethouder tijdens de bestuurscrisis rond het functioneren van burgemeester Willeme. Het wethouderschap nam hij met passie en voortvarendheid op zich, maar verloor daarbij nooit de belangen van anderen uit het oog. Een daadwerkelijk sociaal netwerker.

De verkiezingsuitslag in 2010 was voor de PvdA in z’n algemeenheid een teleurstelling, en voor Jan in het bijzonder omdat een nieuw wethouderschap er daardoor niet in zat. Maar ook als fractievoorzitter van de PvdA -Dinkelland wist hij mensen te inspireren. Hij kon op een onnavolgbare manier improviseren en daarbij de sociaaldemocratische gedachte uitdragen.

Voor de jonge fractie was hij van groot belang. Na de verkiezingen in 2014 vertrok Jan uit de Dinkellandse politiek.