Raadscommissielid, fractielid

Sebastian Slots

Sebastian Slots

Over Sebastian Slots

Mijn naam is Sebastian Slots, en ik ben al geruime tijd actief binnen de PvdA Dinkelland. De komende 4 jaar wil ik me graag inzetten voor alle inwoners van deze gemeente. Ik vind dat er op dit moment op sommige terreinen zaken niet goed gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Ik vind dat er gestreefd moet worden naar laagdrempelige toegang tot zorg, dit door het opstarten van spreekuren in elke kern, en door het instellen van sociale wijkteams, dit moeten de oren en ogen worden van de wijk. Er dient meer geïnvesteerd te worden in het voorkomen van problemen, dus meer preventief oppakken. Daarnaast vind ik dat de gemeente een sociaal financieel beleid dient te voeren. Eerst kijken wat goed is voor de inwoners en daarop het financiële beleid baseren. Kortom, genoeg te doen de komende 4 jaar, ik heb erg veel zin om dit de komende jaren op te pakken!