PvdA vraagt om ondersteuning van de Nationale Bijenstrategie

Door Jenneke Koehorst op 8 februari 2018

Recent heeft Annemieke Wissink (Overijssels statenlid PvdA) de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Tijdens de laatste raadscommissievergadering heeft de PvdA Dinkelland aan de wethouder gevraagd om achter dit initiatief te gaan staan. De Nationale Bijenstrategie is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en 42 partners. De Bijenbeweging is aangesteld om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen en te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel.

Met de verkiezingen voor de deur, kunnen we met alle partijen nog een keer een zeer sympathiek gebaar maken, maar ook een heel noodzakelijk gebaar, door unaniem achter de Nationale Bijenstrategie te gaan staan. Dit houdt dan in dat we actief maatregelen nemen, zoals bermbeheer, het inzaaien van terreinen, het ontmoedigen van gif. En ook dat we zoveel mogelijk de samenwerking opzoeken. Met imkers, kenniscentra, Natuur en Milieu verenigingen. En een ander belangrijk aspect is educatie.

Bij de volgende raadsvergadering zal de PvdA Dinkelland een motie indienen waarin we oproepen om als gemeente Dinkelland  de Nationale Bijenstrategie te ondersteunen.

 

Jenneke Koehorst

Jenneke Koehorst

Mijn naam is Jenneke Koehorst-Hamers. Ik ben geboren en getogen in Breklenkamp. Inmiddels woon ik alweer jaren met mijn gezin in Denekamp. Mijn man Ron en ik hebben drie kinderen: een dochter en twee zonen. Ik ben werkzaam bij Rijnbrink waar ik me met name bezig hou met projecten op het gebied van laaggeletterdheid. Daarnaast

Meer over Jenneke Koehorst