Schriftelijke vragen PvdA Dinkelland over winst thuiszorgbedrijven

Door Cel Severijn op 5 juli 2018

Naar aanleiding van een artikel in FTM (Follow The Money)* heeft PvdA Dinkelland de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van Dinkelland:

Geachte College
De PvdA is erg geschrokken dat thuiszorgbedrijven in Twente enorme winsten maken*. In de berichtgeving van Follow The Money wordt gerept van ruim 66% winst. Dat betekent dat een groot deel van ons thuiszorgbudget verdwijnt in de zakken van’zorgondernemers’. Dit is wat ons betreft de wereld op zijn kop. Het is een perverse uitkomst van een systeem dat de PvdA graag wil veranderen. Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Wat vindt het college van deze berichtgeving?
2. Is het college het met ons eens dat dit zo snel mogelijk moet veranderen?
3. Zo ja, wat en wanneer gaat het college er iets aan doen?
4. Zo nee, waarom niet?
5. Wilt u contact opnemen met de andere gemeentelijke partners binnen “Samen14” met als doel om dit soort uitwassen tegen te gaan?

* Lees het artikel hier

 

Cel Severijn

Cel Severijn

Mijn naam is Cel Severijn, in 1957 in Denekamp geboren. Na het Carmel (atheneum) heb ik ons dorp verlaten voor een studie Bouwkunde aan de TU Delft. Om pas dertig jaar later, weer terug te keren. In de tussentijd heb ik gewerkt bij diverse adviesbureaus, bij het ministerie VROM in Den Haag, de Inspectie Volkshuisvesting

Meer over Cel Severijn