Raadslid, fractievoorzitter

Cel Severijn

Cel Severijn

Over Cel Severijn

Mijn naam is Cel Severijn, in 1957 in Denekamp geboren. Na het Carmel (atheneum) heb ik ons dorp verlaten voor een studie Bouwkunde aan de TU Delft. Om pas dertig jaar later, weer terug te keren. In de tussentijd heb ik gewerkt bij diverse adviesbureaus, bij het ministerie VROM in Den Haag, de Inspectie Volkshuisvesting in Maastricht, en jarenlang met een eigen advies- en onderzoeksbureau. Vanaf 2014 werk ik als adviseur bij Palladio Groep aan de projectbeheersing van grote weg- en waterbouw projecten. Ik ben getrouwd met Carla en samen hebben we drie kinderen en twee kleinkinderen.

Dinkelland is een prachtige gemeente waar het fijn is om te wonen. Ik span me er graag voor in dat dit voor iedereen zo is. En dat dit ook op de lange termijn zo blijft. Een sterke sociale gemeente. Daarvoor moet de ambitie van de gemeente over de hele linie echt flink omhoog! Ik zou het mooi vinden als we straks bijvoorbeeld kunnen zeggen:

  • dat iedereen mee kan doen, ongeacht zijn of haar achtergrond,
  • dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft,
  • dat je voor contact met de gemeente steeds dichtbij huis terecht kunt. Bijvoorbeeld via sociale wijkteams, of een steunpunt in de kern,
  • dat goed onderwijs ook in de kleine kernen behouden blijft,
  • dat de gemeente – samen met bedrijven en inwoners – energieneutraal is gemaakt,
  • dat de natuur wordt behouden en versterkt in harmonie met de landbouw, en dat er geen nieuwe megastallen komen,
  • dat inwoners echt meebeslissen over de toekomst van Dinkelland, te beginnen met de jeugd. En dat kleine burgerinitiatieven groots worden ondersteund,
  • dat er nieuw wordt gebouwd voor onze jeugd en voor ouderen, ook in de sociale huur.

De afgelopen vier jaar heb ik als raadslid – ondersteund door mijn fractie – hard geknokt om Dinkelland sterker en socialer te maken. En we hebben best resultaten geboekt. Maar ik ga er vanuit dat we de komende vier jaar, met meer PvdA’ers in de raad, nog meer voor elkaar krijgen. Ik heb er zin in!